UBND Xã Trạm y tế Xã Nam Chính Tổ chức tiêm phòng mũi 2 vacxin phòng Covid-19 cho đối tượng từ 65 tuổi trở lên
Ngày 29/10/2021

Media/212_NamChinh/FolderFunc/202110/Images/1-20211029023208-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202110/Images/2-20211029023219-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202110/Images/4-20211029023249-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202110/Images/2-20211029023219-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202110/Images/3-20211029023237-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202110/Images/3-20211029023237-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 161
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác