UBND Xã Nam Chính thông báo đến nhân dân trong toàn xã, lúa chín đến đâu gặt ngay đến đó đề phòng mưa, bão
Ngày 24/10/2023

Media/212_NamChinh/FolderFunc/202310/Images/1-20231024074202-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202310/Images/2-20231024074216-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202310/Images/3-20231024074230-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202310/Images/4-20231024074244-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202310/Images/5-20231024074257-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 11
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác