UBND Xã HTXSXKDV Nông nghiệp xã chỉ đạo nhân dân phun phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa năm 2023
Ngày 11/09/2023

Media/212_NamChinh/FolderFunc/202309/Images/1-20230911024414-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202309/Images/2-20230911024431-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202309/Images/3-20230911024443-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202309/Images/1-20230911092126-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202309/Images/2-20230911092143-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 40
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác