UBND Xã HTXSXKDDVNN Xã Nam Chính tổ chức thu mua thóc ĐS tươi cho nhân dân năm 2023
Ngày 16/06/2023

Media/212_NamChinh/FolderFunc/202306/Images/ds1-20230616060418-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202306/Images/ds2-20230616060426-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202306/Images/ds3-20230616060435-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202306/Images/ds4-20230616060444-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 51
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác