UBND Xã HTXDVNN Xã tổ chức thu mua thóc ĐS 1 của các hộ nông dân trong cánh đồng mẫu
Ngày 03/11/2023

Media/212_NamChinh/FolderFunc/202311/Images/1-20231103103559-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202311/Images/2-20231103103616-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202311/Images/3-20231103103629-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202311/Images/4-20231103103642-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 10
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác