UBND Xã Ban chỉ huy Quân sự Xã Nam Chính khám sơ tuyển NVQS sẵn sàng nhập ngũ năm 2022
Ngày 17/11/2021

Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/q1-20211117104508-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/q2-20211117104526-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/q3-20211117104539-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/q4-20211117104551-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 180
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác