Tuyên truyền
28/11/2023
Những lá đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ đã được Thanh niên Nam Chính viết bằng cả trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ
03/10/2023
Hội liên hiệp xã Nam Chính ra mắt mô hình phân loại rác thải 3 mô hình/ 5 thôn tập trung vào những thôn có mô hình VSMT có dân số đông dân cư.