Trường Tiểu Học Xã Nam Chính Tổ chức hội thi theo dòng lịch sử năm 2023 hướng tới chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo việt nam 20/11/2023
Ngày 14/11/2023

Media/212_NamChinh/FolderFunc/202311/Images/1-20231114074639-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202311/Images/2-20231114074650-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202311/Images/3-20231114074702-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202311/Images/4-20231114074713-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202311/Images/5-20231114074725-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 5
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác