Trường tiểu học Nam Chính tổ chức tổng kết năm học 2022 -2023 và trao giải thưởng cho học sinh có thành tích cao trong học tập
Ngày 09/06/2023

Media/212_NamChinh/FolderFunc/202306/Images/th1-20230609074252-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202306/Images/th2-20230609074308-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202306/Images/th3-20230609074324-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202306/Images/th4-20230609074338-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202306/Images/th5-20230609074401-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 48
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác