Tin kinh tế
11/09/2020
Thực hiện dự án nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứi nạn phát triển kinh tế biển và đảm bảo An ninh, Quốc phòng ven biển phía nam tỉnh Thái Bình (Đường 221 A) Khu vực 3 hộ mố cầu, xã Nam Chính, Tiền Hải