1. Đảng ủy
  • Dương Khánh Doanh

   Chức vụ: Bí thư

   SĐT: 0986486632

  • Đào Văn Thạo

   Chức vụ: Phó Bí thư

   SĐT: 0901590269

  1. Hội đồng nhân dân
   • Dương Khánh Doanh

    Chức vụ: Chủ tịch HĐND

    SĐT: 0986486632

   • Trương Văn Duân

    Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

    SĐT: 0983490673

  2. Ủy ban nhân dân
   • Nguyễn Ngọc Trìu

    Chức vụ: Chủ tịch UBND

    SĐT: 0986175710

   • Đoàn Văn Vinh

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

    SĐT: 0965185345

   1. Mặt trận tổ quốc VN xã
    • Nguyễn Văn Quang

     Chức vụ: Chủ Tịch UBMTTQ Việt Nam

     SĐT: 0355393013

    • Đặng Văn Nhân

     Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam

     SĐT: 0987678056

    1. Hội Nông dân
     • Vũ Văn Long

      Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân

      SĐT: 0972695157

     • Phạm Văn Quang

      Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nông dân

      SĐT: 0392227556

    2. Hội CCB
     • Bùi Xuân Đài

      Chức vụ: Chủ tịch CCB Xã

      SĐT: 0766054319

     • Đỗ Trường Lâm

      Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội CCB

      SĐT: 0358665032

    3. Hội phụ nữ
     • Lương Thị Thuyến

      Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN

      SĐT: 0975700465

     • Nguyễn Thị Thanh Chè

      Chức vụ: Phó Chủ Tịch Phụ Nữ Xã

      SĐT: 0974361085

    4. Đoàn Thanh niên CS HCM
     • Nguyễn Hồng Sơn

      Chức vụ: Phó Bí thư đoàn Xã

      SĐT: 0369655188

     • Bùi Văn Đức

      Chức vụ: Bí thư đoàn Xã

      SĐT: 0981911221

   2. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Nguyễn Minh Tuệ

     Chức vụ: Công chức Tư Pháp

     SĐT: 0932232190

    • Vũ Thanh Lộc

     Chức vụ: Công Chức Hộ Tịch

     SĐT: 0909980939

    1. Phòng văn hóa – xã hội
     • Dương Văn Ký

      Chức vụ: Công chức VH, TT, TT

      SĐT: 0936547398

     • Nguyễn Thị Thư

      Chức vụ: Công chức LĐTB&XH

      SĐT: 0972620136

    2. Công an xã
     • Mai Xuân Trường - Đại úy

      Chức vụ: Trưởng Công An Xã

      SĐT: 0969970787

     • Vũ Xuân Văn - trung úy

      Chức vụ: Công an viên

      SĐT: 0942979928

     • Đào Văn Vũ - Trung úy

      Chức vụ: phó công an xã

      SĐT: 0981710856

    3. BCH quân sự xã
     • Đỗ Quang Tú

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự

      SĐT: 0904175159

    4. Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã
     • TRần Duy Đông

      Chức vụ: Giám đốc HTX KD DV Nông nghiệp Xã

      SĐT: 0904157771

    5. Phòng tài chính - kế toán
     • Nguyễn Thị Hương

      Chức vụ: Công chức Kế toán ngân sách

      SĐT: 0986094257

    6. Phòng địa chính - xây dựng
     • Phạm Duy Hà

      Chức vụ: Công chức Địa chính, TNMT

      SĐT: 0971.917.229

    7. Phòng văn phòng – thống kê
     • Ngô Thành Chung

      Chức vụ: Văn phòng UBND, NV, TQ

      SĐT: 0973.457.667

     • Phạm Văn Dùng

      Chức vụ: Văn phòng ĐU, HĐND,TK

      SĐT: 0906133258

    8. Trạm y tế xã
     • Tạ Minh Tuấn

      Chức vụ: Trưởng trạm Y Tế Xã

      SĐT: 0978195665

   3. Thôn An Chính
    • Nguyễn Văn Thuần

     Chức vụ: Trưởng thôn An Chính

     SĐT: 0393096350

    1. Thôn Thủ Chính
     • Nguyễn Thị Thanh Chè

      Chức vụ: Trưởng Thôn Thủ Chính

      SĐT: 0974361085

    2. Thôn Năng Tĩnh
     • Phạm Đức Long

      Chức vụ: Trưởng Thôn Năng Tĩnh

      SĐT: 0974999767

    3. Thôn Hữu Vi Nam
     • Dặng Văn Ấn

      Chức vụ: Phó trưởng thôn Hữu vi Nam

     • Vũ Ngọc Quỳnh

      Chức vụ: Trưởng Thôn Hữu Vi Nam

      SĐT: 0396642691

    4. Thôn Hữu Vi Bắc
     • Trần Văn Đăng

      Chức vụ: Trưởng Thôn Hữu Vi Bắc

      SĐT: 0355307807