Lãnh đạo Đảng, Lãnh Đạo Chính quyền, Ban chỉ huy Quân sự Xã Nam Chính thăm và động viên các chiến sĩ nữ Dân quân tự vệ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2023
Ngày 13/09/2023

Media/212_NamChinh/FolderFunc/202309/Images/3-20230913085123-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202309/Images/1-20230913085054-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202309/Images/2-20230913085109-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202309/Images/4-20230913085136-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202309/Images/5-20230913085150-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 42
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác