Hội nghị sinh hoạt chi trả phụ cấp cho quân nhân dự bị động viên Xã Nam Chính năm 2021
Ngày 26/12/2021

Media/212_NamChinh/FolderFunc/202112/Images/qqs1-20211226044338-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202112/Images/qs2-20211226044349-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202112/Images/qs3-20211226044358-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202112/Images/qs4-20211226044409-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 172
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác