HỘI NGHỊ CHI TRẢ TRUY LĨNH PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CHO HQS-BS 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
Ngày 02/04/2021

Media/212_NamChinh/Images/202104/qs1-20210402073331-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202104/qs2-20210402073348-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202104/qs3-20210402073403-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202104/qs4-20210402073416-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202104/qs5-20210402073430-e.jpg
Media/212_NamChinh/Images/202104/qs7-20210402073438-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 171
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác