Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã nam Chính tổng kết tuyển quân năm 2021 kế hoạch tuyển gọi nam thanh niên khám tuyển NVQS năm 2022
Ngày 09/11/2021

Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/qs1-20211109055412-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/qs2-20211109055422-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/qs3-20211109055432-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/qs4-20211109055443-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202111/Images/qs5-20211109055455-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 164
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác