Hội Đồng Nghĩa Vụ Quân Sự Xã Nam Chính Tổ chức hội nghị gặp mặt, tặng quà tiên đưa tân binh lên đường bảo vệ tổ quốc năm 2022
Ngày 12/02/2022

Media/212_NamChinh/FolderFunc/202202/Images/tb1-20220212071728-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202202/Images/tb2-20220212071744-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202202/Images/tb3-20220212071757-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202202/Images/tb4-20220212071812-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202202/Images/tb5-20220212071825-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202202/Images/tb6-20220212071834-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202202/Images/tb7-20220212071845-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202201/Images/hd7-20220117055505-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 170
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác