STT Tiêu đề Người hỏi Ngày hỏi
1 an ninh trật tự Trần Văn huyễn 30/11/2023
2 Tín dụng đen Lê văn Tuấn 30/11/2023
3 Công tác Vệ sinh môi trường Nguyễn Văn Phẩm 30/11/2023