Đảng Ủy -HĐND- UBND Xã Nam Chính tổ chức hội nghị phòng chống lụt bão Năm 2023
Ngày 09/06/2023

Media/212_NamChinh/FolderFunc/202306/Images/pclb1-20230609080902-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202306/Images/pclb4-20230609081000-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202306/Images/pclb3-20230609080950-e.jpg
Media/212_NamChinh/FolderFunc/202306/Images/pclb2-20230609080936-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 58
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác